menu

Zoeksuggesties

{{{name}}}

Categorie suggesties

{{{name}}}

Merk suggesties

{{{name}}}

Raadgever

Laatst bijgewerkt op maart 20241. ALGEMEEN

Oregon Tool GmbH ("Oregon Tool GmbH") hecht veel belang aan uw persoonlijke gegevens.Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail) of wanneer u een klantaccount opent. We hebben hieronder opgesomd welke persoonlijke gegevens we verzamelen en verwerken, evenals de doeleinden van de verwerking. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van het contract en de afhandeling van uw aanvragen. Na volledige verwerking van het contract of na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht verwijderd, tenzij u afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een functie die hiervoor is voorzien in het klantaccount. Gelieve het verzoek tot verwijdering te richten aan de persoon die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens:Oregon Tool GmbH, KOX - Partner in bosbouw en tuin, Lise-Meitner-Straße 4, 70736 Fellbach, Duitsland

Telefoon: 0711. 300 33-200
E-mail: info-nl@kox.eu

Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevensbescherming bij Oregon Tool GmbH, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming op privacy@oregontool.com.2. WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WIJ VERZAMELEN EN MET WELK DOEL

Wij verzamelen de volgende verschillende soorten persoonsgegevens op onze websites: • Vrijwillig verstrekte persoonsgegevens
  U heeft de mogelijkheid om ons vrijwillig te voorzien van persoonlijke gegevens, namelijk uw naam en e-mailadres en andere informatie die u aan ons verstrekt wanneer u: (1) een account bij ons aanmaakt; (2) een online bestelling plaatst; (3) zich abonneert op marketingcommunicatie van ons om onze nieuwsbrief te ontvangen; of (4) vragen aan ons stelt via ons contactformulier op de website of onze servicehotline of contact met ons opneemt via WhatsApp. Wij gebruiken de bovengenoemde gegevens om uw bestellingen te verwerken, om u als geregistreerde klant te voorzien van diensten op onze website, om uw vragen uit te voeren of te beantwoorden wanneer u contact met ons opneemt.

  Verder gebruiken we de door u verstrekte informatie om u via e-mail en per post te informeren over nieuws of speciale aanbiedingen van onze producten of diensten.

  U kunt ook contact met ons opnemen via WhatsApp. U hoeft geen gebruik te maken van WhatsApp en kunt ons ook bereiken via ons webcontactformulier of onze servicehotline. Een eerste uitgaand contact van ons via WhatsApp vindt niet plaats.

  Als u contact met ons opneemt via WhatsApp, verwerkt WhatsApp ook uw persoonlijke gegevens. De WhatsApp-service wordt in de EU aangeboden door WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, aan inwoners van de EU. WhatsApp zorgt ervoor dat de inhoud van het bericht van begin tot eind versleuteld wordt verzonden. WhatsApp kan echter technische informatie verwerken over het apparaat dat u gebruikt. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door WhatsApp vindt u hier

  Als u contact met ons opneemt via WhatsApp, verwerken we (1) uw naam, (2) uw telefoonnummer en (3) indien van toepassing, andere WhatsApp-profielgerelateerde informatie die u hebt opgeslagen in WhatsApp voor uw contacten, evenals (4) de persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt in het gesprek. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw aanvraag te verwerken.

  Als u met ons communiceert via WhatsApp en we kunnen ervan uitgaan dat uw verzoek onomstotelijk is beantwoord en er geen vragen worden verwacht, zullen we de chatgeschiedenis in WhatsApp onherroepelijk verwijderen (onder voorbehoud van wettelijke bewaarplicht) na uiterlijk 14 dagen.
 • Automatische verwerking van persoonsgegevens
  Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen we automatisch de volgende informatie van uw computer of mobiele apparaat ("Apparaat"). In sommige landen, waaronder landen van de Europese Economische Ruimte, zijn deze gegevens persoonsgegevens.

  De persoonsgegevens die we automatisch verzamelen zijn: (1) uw IP-adres; (2) het type Apparaat dat u gebruikt; (3) unieke Apparaatidentificatienummers; (4) uw browsertype; (5) uw voorkeuren; (6) uw primaire geografische locatie (bijv. land of stad); of (7) andere technische informatie. We verzamelen ook informatie over de manier waarop uw Apparaat heeft gereageerd op onze websites, inclusief informatie over welke pagina's zijn bekeken en op welke links is geklikt.

  Deze verzameling van persoonsgegevens stelt ons in staat om te weten: (1) wie onze websites bezoekt; (2) waar de bezoekers vandaan komen; en (3) welke inhoud u tijdens uw bezoek hebt bezocht. Wij gebruiken deze informatie om de levering, het onderhoud en de bescherming van onze website te verzekeren, voor interne analyse en om de kwaliteit en de relevantie van onze websites voor onze bezoekers te verbeteren.

  Een deel van deze informatie wordt verzameld met behulp van cookies en soortgelijke traceertechnologieën, zoals hieronder nader wordt toegelicht in de paragraaf "Cookies en andere traceertechnologieën".
 • Informatie uit andere bronnenWij ontvangen ook persoonlijke gegevens over u uit andere bronnen (bijv. detailhandelaren, marktonderzoeksorganisaties en kredietinformatiebureaus). We zullen dit echter alleen doen als we hebben geverifieerd dat deze derden uw toestemming hebben gekregen om uw persoonlijke informatie te delen of als het wettelijk is toegestaan of verplicht is om uw persoonlijke informatie aan ons door te geven.

  De soorten persoonsgegevens die wij van derden ontvangen zijn onder andere uw contactgegevens op naam, e-mailadres en telefoonnummer. De informatie van deze derden wordt gebruikt om bestellingen te verwerken en uit te voeren, deel te nemen aan enquêtes, promotiemateriaal te ontvangen of uw informatie bij te werken.
3. GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u een gebruiker bent in de Europese Economische Ruimte, zal de wettelijke basis voor onze verzameling en verwerking van de bovengenoemde persoonsgegevens afhankelijk zijn van de desbetreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin wij deze verzamelen.De verwerking van persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van onze website is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang om te begrijpen hoe onze website door klanten wordt gebruikt, zodat we ons websiteaanbod kunnen verbeteren.Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u een klantaccount aanmaakt of wanneer u producten en diensten op onze website bestelt met het oog op het nakomen van onze contractuele verplichtingen.Indien en voor zover wij in individuele gevallen uw toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij u apart om deze toestemming vragen conform de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming weer in te trekken.4. AAN WIE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEKENDMAKEN

Wij delen uw persoonlijke informatie met de volgende soorten ontvangers: • dochterondernemingen of filialen van Oregon Tool GmbH of aan derden die uw persoonlijke gegevens in opdracht van ons als zogenaamde verwerkers verwerken. Namelijk: (1) om de functionaliteit van onze websites te helpen verzekeren of om de veiligheid van de website te verbeteren; of (2) om ons te helpen bij het nakomen van onze contractuele verplichtingen. Zo geven wij bijvoorbeeld voor de uitvoering van de overeenkomst uw gegevens door aan het met de levering belaste transportbedrijf, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Voor de verwerking van de betalingen geven wij de daarvoor benodigde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan de door ons in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieders of aan de door u in het besteltraject geselecteerde betalingsdienst.
 • overheidsinstanties, rechtbanken en andere derden voor zover een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet- of regelgeving; (2) om onze rechten uit te oefenen, af te dwingen of te verdedigen; of (3) om uw fundamentele belangen of de fundamentele belangen van anderen te beschermen;
 • toekomstige kopers (en hun agenten of adviseurs) in verband met een voorgenomen aankoop, fusie of overname van een deel van ons bedrijf; op voorwaarde dat we de koper ervan op de hoogte stellen dat hij uw persoonlijke gegevens uitsluitend mag gebruiken voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet;
 • andere personen met uw uitdrukkelijketoestemming.
5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR LANDEN/GEBIEDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE (EU) RESPECTIEVELIJK DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Oregon Tool GmbH draagt uw persoonlijke gegevens over en verwerkt deze buiten uw land van vestiging. Wij maken gebruik van webhosting of cloud computing-diensten van derden die uw persoonlijke gegevens buiten de EU/EER opslaan of raadplegen.Oregon Tool GmbH heeft passende en adequate waarborgen ingebouwd om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen bij de ontvanger van uw persoonsgegevens in geval van overdracht en verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU of de EER. Ten eerste zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten de EU of de EER die volgens de Europese Commissie een "passend" beschermingsniveau bieden (een lijst van landen met een passend beschermingsniveau vindt u hier). In het geval dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ander land waarvoor de Europese Commissie geen adequaat besluit heeft genomen, zullen wij passende waarborgen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven terwijl ze buiten de EU of buiten de EER worden verwerkt, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze passende waarborgen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ondertekening van de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie door de desbetreffende groepsentiteit of derde partij die buiten de EU of de EER uw persoonlijke gegevens met ons deelt. Neem contact met ons op via "Hoe kunt u contact met ons opnemen" als u meer informatie wilt over welkemaatregelen er zijn getroffen en als u een kopie hiervan wilt ontvangen.6. COOKIES EN ANDERE TRACEERTECHNOLOGIEËN

We maken gebruik van cookies en andere traceertechnologieën (gezamenlijk "cookies") om persoonlijke gegevens te verzamelen en te gebruiken. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom we ze gebruiken en hoe u het gebruik ervan kunt controleren, zie onze Cookieverklaring hier.7. GEBRUIK VAN SOCIALE PLUGINES VAN FACEBOOK en GOOGLE+ GEBRUIK VAN DE SCHARIFFOPLOSSING

Op basis van onze gerechtvaardigde belang gebruiken wij de social plugins ("plugins") van de volgende sociale netwerken Facebook en Google+ op onze websites ("plugin-providers") om ons bedrijf beter bekend te maken. Het onderliggende promotiedoel moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de DSGVO. De verantwoordelijkheid voor de gegevensbeschermingsconforme werking moet door hun respectieve aanbieders worden gewaarborgd.Plugins van het sociale netwerk Facebook; Facebook wordt beheerd op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op www.facebook.de door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Een overzicht van de plugins van Facebook en hun werking vindt u hier. Informatie over gegevensbescherming op Facebook vindt u hier.Plugins van het sociale netwerk Google+; Google+ wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Een overzicht van de plugins van Google+ en hun werking vindt u hier. Informatie over gegevensbescherming bij Google+ vindt u hier.Om de bescherming van uw persoonsgegevens bij het bezoek aan onze websites te waarborgen, worden de plugins met behulp van de zogenaamde "Shariff oplossing" van c't in de pagina geïntegreerd. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website oproept, de bovengenoemde plugins nog geen verbinding tot stand brengen met de servers van de plugin-provider. Alleen wanneer de plugins door u worden geactiveerd, maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van de betreffende plugin-provider. Dit geeft de plugin-provider de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van ons online-aanbod heeft opgeroepen, ook als u geen gebruikersaccount heeft bij de plugin-provider of niet ingelogd bent. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden door uw internetbrowser rechtstreeks naar een server van de betreffende plug-in-provider gestuurd en kunnen daar worden opgeslagen. Deze server kan zich buiten de EU of de EER (bijvoorbeeld in de VS) bevinden.De plugins zijn onafhankelijke uitbreidingen van de aanbieders van de plugins. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die door de aanbieders van de plugins worden verzameld en opgeslagen via de plugins. Als u niet wilt dat de aanbieders van plug-ins de via dit onlineaanbod verzamelde gegevens ontvangen en eventueel opslaan of verder gebruiken, dient u de betreffende plug-ins niet te gebruiken.Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders van de plug-ins op hun sites, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de bovengenoemde privacyverklaringen van de aanbieders van de plug-ins.8. TRUSTED SHOPS TRUSTEDBADGE

Om onze met het beoordelingssysteem van Trusted Shops verzamelde beoordelingen weer te geven, is het Trusted Shops Trustbadge van de aanbieder Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen, Duitsland, op deze website geïntegreerd. De integratie van het Trusted Shops Trustbadge is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een optimale marketing van ons aanbod door een veilige aankoop mogelijk te maken. Bij het oproepen van de Trustbadge worden serverlogbestanden opgeslagen die het IP-adres van de gebruiker, de datum en tijd, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevatten. Veiligheidsrelevante gegevens worden in een aparte database opgeslagen voor analyse in het geval van beveiligingsincidenten. De logbestanden worden 90 dagen na het aanmaken automatisch verwijderd. Verdere persoonlijke gegevens worden aan de aanbieder doorgegeven als de gebruiker besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het afronden van een bestelling of als hij zich al heeft geregistreerd om ze te gebruiken. Dit is onderworpen aan de contractuele overeenkomst tussen de gebruiker en Trusted Shops. Hiervoor vindt een automatische verzameling van persoonlijke gegevens uit de bestelgegevens plaats. Of de gebruiker al geregistreerd is voor gebruik van het product wordt automatisch gecontroleerd op basis van een neutrale parameter, namelijk het e-mailadres dat gehasht wordt door de cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet kan worden gedecodeerd, voordat het wordt verzonden. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch gewist. Meer informatie over gegevensbescherming bij Trusted Shops vindt u hier).9. Survicate

Wij gebruiken de tool "Survicate" van Survicate sp. z o.o., Przyrynek 14, Warschau, Polen, op onze website om klantenenquêtes te creëren en te evalueren. Wij gebruiken de tool om ons aanbod en onze website permanent te verbeteren voor de klant door middel van feedback van klanten. De dienst verzamelt niet automatisch persoonlijke gegevens. Als u vrijwillig aan de enquêtes deelneemt, worden de daar ingevoerde (eventueel persoonlijke) gegevens verwerkt. Over het algemeen zijn de enquêtes echter anoniem. Meer informatie vindt u op: https://help.survicate.com/en/articles/3943199-gdpr-compliance-security-program-at-survicate10. Userlike - Live-Chat

Oregon Tool GmbH gebruikt chatsoftware van het bedrijf Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid), Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. U kunt de chat als een contactformulier gebruiken om in bijna real time met onze medewerkers te chatten. Wanneer u de chat start, worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

 • Datum en tijd van het gesprek,
 • browsertype/versie,
 • IP-adres,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • URL van de eerder bezochte website,
 • hoeveelheid verzonden gegevens.
 • En indien gespecificeerd: Voornaam, achternaam en e-mailadres.


 • Afhankelijk van het verloop van het gesprek met onze medewerkers kunnen er in de chat nog meer persoonsgegevens worden verzameld die u invoert. De aard van deze gegevens hangt sterk af van uw verzoek of het probleem dat u ons beschrijft. Het doel van de verwerking van al deze gegevens is om u een snelle en efficiënte manier te bieden om contact met ons op te nemen en zo onze klantenservice te verbeteren.

  Al onze medewerkers zijn en worden getraind in gegevensbescherming en het veilig en vertrouwelijk omgaan met klantgegevens. Al onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht en hebben in hun werknemerscontracten een addendum ondertekend over de verplichting tot geheimhouding en de inachtneming van gegevensbescherming.

  Bij het oproepen van de website https://www.kox24.nl wordt de chatwidget geladen in de vorm van een JavaScript-bestand van AWS Cloudfront. De chatwidget vertegenwoordigt technisch gezien de broncode die op uw computer draait en de chat mogelijk maakt.

  Bovendien slaat Oregon Tool GmbH de geschiedenis van de chats op voor een periode van vier weken. Dit dient om u onder bepaalde omstandigheden uitgebreide uitleg over de geschiedenis van uw aanvraag te besparen en voor een constante kwaliteitscontrole van onze chatdienst. De verwerking is daarom toegestaan in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter f DSGVO. Indien u dit niet wenst, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via onderstaande contactgegevens. Opgeslagen chats worden dan onmiddellijk door ons verwijderd.

  De opslag van chatgegevens dient ook om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Dit is ook ons gerechtvaardigd belang, waardoor de verwerking is toegestaan op grond van art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

  Meer informatie vindt u in het Beleid inzake gegevensbescherming van Userlike UG (beperkte aansprakelijkheid).  11. Google Places API Web Service en Google Place Details

  Op onze website maken wij gebruik van de Google Places API Web Service van Google Cloud EMEA Limited, Velasco, Clanwilliam Plac, Dublin 2, Ierland ("Google") voor het automatisch invullen van adressen. Daarbij worden uw IP-adres en uw ingevoerde gegevens verwerkt en aan Google doorgegeven om u geschikte adressen voor te stellen om de adresinvoer aan te vullen. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

  Daarnaast gebruiken wij de dienst Google Place Details voor zoekopdrachten in de buurt. Op onze website kunt u zoeken naar dienstverleners bij u in de buurt. Daarbij worden uw IP-adres en de door u ingevoerde postcode verwerkt en doorgegeven aan Google om de zoekresultaten te beperken tot de door u gewenste straal. De verwerking is gebaseerd op uw toestemming.

  Meer informatie over hoe Google omgaat met uw gegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  12. Gebruik van Google reCAPTCHA

  Wij gebruiken de reCAPTCHA-dienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") op onze website. Indien u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland heeft, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de beheerder van uw gegevens. Google Ireland Limited is dus het aan Google verbonden bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Het doel van de zoekopdracht is onderscheid te maken tussen invoer door een mens of door geautomatiseerde, machinale verwerking. Daartoe wordt uw invoer aan Google doorgegeven en daar verder gebruikt. Bovendien worden het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google voor de reCAPTCHA-dienst nodig heeft, aan Google doorgegeven. Deze gegevens worden door Google binnen de Europese Unie verwerkt en kunnen ook aan de VS worden doorgegeven. Er is geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de VS. De gegevensoverdracht vindt onder meer plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te raadplegen op: https://policies.google.com/privacy/frameworks.

  De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) (f) van de Duitse wet op de gegevensbescherming (DSGVO) voor het legitieme belang om onze website te beschermen tegen geautomatiseerde spionage, misbruik en SPAM. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) a GDPR en § 25 (1) TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz; de Duitse federale Wet bescherming persoonsgegevens telecommunicatie en media), voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
  Meer informatie over Google reCAPTCHA en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html en https://www.google.com/privacy.  13. Gebruik van Microsoft Advertising

  Wij gebruiken op onze website Microsoft Advertising van Microsoft Corporation (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; "Microsoft"). De gegevensverwerking dient voor marketing- en reclamedoeleinden en om het succes van de reclameactiviteiten te meten (conversion tracking). Wij vernemen het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversion tracking-tag. Een persoonlijke identificatie van deze gebruikers is daardoor echter niet mogelijk. Microsoft Advertising maakt gebruik van technologieën zoals cookies en telpixels, die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. Wanneer u op een advertentie van Microsoft Advertising klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking op uw computer ingesteld. Deze cookie heeft een beperkte geldigheid en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij vaststellen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Daarbij kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, door Microsoft toegewezen identificators (tags), informatie over de door u gebruikte browser en het door u gebruikte device (apparaat), referrer-URL (webpagina vanwaar u op onze website terecht bent gekomen), URL van onze website. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de VS. Voor de VS bestaat er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën is gebaseerd op paragraaf 15 lid 3 zin 1 van de Duitse Telecommunicatiewet (Telemediengesetz/ TMG). De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om websitebezoekers doelgericht aan te spreken met op interesses gebaseerde reclame. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens op gronden die verband houden met uw specifieke situatie. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browsersoftware de desbetreffende technische instellingen te selecteren; wij wijzen er evenwel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Als gevolg daarvan wordt u niet opgenomen in de conversion tracking-statistieken. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft Bing worden gebruikt, vindt u hier (https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).  14. Gebruik van Google Ads conversion tracking

  Wij maken op onze website gebruik van het online-advertentieprogramma "Google Ads" en in het kader daarvan ook van conversion tracking (analyse van bezoeksactiviteit). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Als u uw gewone verblijfplaats in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland hebt, is Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) de bevoegde verantwoordelijke voor uw gegevens. Google Ireland Limited is dus de met Google verbonden onderneming die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor conversion tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en dienen dus niet voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij vaststellen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Het is dus niet mogelijk dat cookies via de websites van Ads-klanten worden getraceerd. De informatie die met behulp van de conversion-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversion-statistieken te maken. Hierbij vernemen wij het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversion tracking-tag. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de VS. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming conform Art. 6 (1) a GDPR en § 25 (1) TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. De overdracht van gegevens naar de Verenigde Staten is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
  We willen u erop wijzen dat we de zogenaamde Google Consent Mode gebruiken bij het gebruik van Google-diensten. De Google Consent Mode werkt samen met ons Consent Management Platform (CPM) en onze cookie-toestemmingsbanner. De Google Consent Mode neemt de toestemmingsopties van de gebruiker over van onze cookiebanner en geeft deze door aan Google. Als u bijvoorbeeld toestemming geeft voor Google Ads, wordt deze beslissing ook doorgegeven aan Google. Meer informatie over de Google Consent Mode en hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u hier: https://support.google.com/google-ads/answer/10031513.  15. DUUR VAN DE OPSLAG EN BEWAARTERMIJNEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken en voor zover wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. (bijvoorbeeld het leveren van een dienst waar u om heeft gevraagd).  In alle andere gevallen verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, met uitzondering van gegevens die wij moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke (bijv. fiscale of commerciële) bewaartermijnen (bijv. facturen).  16. UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

  Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen, kunt u dat te allen tijde doen door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens:
  Functionaris Gegevensbescherming Oregon Tool: privacy@oregontool.com  U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens vragen. U kunt dit recht ook uitoefenen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens.  Ook als wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@oregontool.com. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij vóór uw intrekking hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens als er een andere wettelijke basis voor is dan uw toestemming.  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder voor gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende toezichthouder.  17. ACTUALISERING VAN DIT PRIVACYBELEID

  We kunnen dit Privacybeleid bijwerken om rekening te houden met eventuele noodzakelijke wijzigingen om operationele, wettelijke of regelgevende redenen. Daarom raden wij u aan om dit Privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven.  Aan het begin van dit Privacybeleid hebben we uiteengezet wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt.  18. HOE U ONS KUNT BEREIKEN

  Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Oregon Tool GmbH, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@oregontool.com.