menu

Stihl 024

Stihl 024: Let op de huidige steek en sleufbreedte van de zaag 325" 1,6mm

21 1 2
zaagketting KOX half haaks
zaagketting KOX half haaks

Zaagketting KOX half haaks 325", 1.6 mm, 56 aandrijfschakels

13,42 €*

zaagketting KOX half haaks
zaagketting KOX half haaks

Zaagketting KOX half haaks 325", 1.6 mm, 62 aandrijfschakels

14,86 €*

zaagketting KOX half haaks
zaagketting KOX half haaks

Zaagketting KOX half haaks 325", 1.6 mm, 67 aandrijfschakels

16,06 €*

zaagketting KOX half haaks
zaagketting KOX half haaks

Zaagketting KOX half haaks 325", 1.6 mm, 74 aandrijfschakels

17,73 €*

zaagketting KOX half haaks
zaagketting KOX half haaks

Zaagketting KOX half haaks 325", 1.6 mm, 81 aandrijfschakels

19,41 €*

zaagketting KOX haaks
zaagketting KOX haaks

Zaagketting KOX haaks 325", 1.6 mm, 56 aandrijfschakels

13,42 €*

zaagketting KOX haaks
zaagketting KOX haaks

Zaagketting KOX haaks 325", 1.6 mm, 62 aandrijfschakels

14,86 €*

zaagketting KOX haaks
zaagketting KOX haaks

Zaagketting KOX haaks 325", 1.6 mm, 67 aandrijfschakels

16,06 €*

zaagketting KOX haaks
zaagketting KOX haaks

Zaagketting KOX haaks 325", 1.6 mm, 74 aandrijfschakels

17,73 €*

zaagketting KOX haaks
zaagketting KOX haaks

Zaagketting KOX haaks 325", 1.6 mm, 81 aandrijfschakels

19,41 €*

Zaagketting DuraCut / MultiCut
Zaagketting DuraCut / MultiCut

Oregon zaagketting DuraCut / MultiCut 325", 1.6 mm, 67 aandrijfschakels

23,69 €*

zaagketting Oregon haaks
zaagketting Oregon haaks

Oregon zaagketting haaks 325", 1.6 mm, 56 aandrijfschakels

17,67 €*

zaagketting Oregon haaks
zaagketting Oregon haaks

Oregon zaagketting haaks 325", 1.6 mm, 62 aandrijfschakels

19,54 €*

zaagketting Oregon haaks
zaagketting Oregon haaks

Oregon zaagketting haaks 325", 1.6 mm, 67 aandrijfschakels

21,13 €*

zaagketting Oregon haaks
zaagketting Oregon haaks

Oregon zaagketting haaks 325", 1.6 mm, 74 aandrijfschakels

23,33 €*

zaagketting Oregon haaks
zaagketting Oregon haaks

Oregon zaagketting haaks 325", 1.6 mm, 81 aandrijfschakels

24,91 €*